Muskaritoiminta

Muskariin ilmoittautuminen

Muskareihin ilmoittautudaan keväisin huhti-toukokuussa. Seuraa lehti-ilmoituksia ja nettisivuja!

Ilmoittautuminen muskareihin on nyt päättynyt. Jälki-ilmoittautuminen vapaina oleviin paikkoihin ja varapaikoille alkaa ma 7.8.2017.

Leikkiryhmät 4-6 -vuotiaille

Musiikkileikkikoulun leikkiryhmät ovat ikäryhmien mukaan jaettuja musiikkileikkikouluryhmiä, jotka kokoontuvat kerran viikossa 45 minuutin ajan. Ryhmissä ollaan opettajan seurassa ilman vanhempaa. Ryhmien maksimi koko on 10 lasta, eikä ryhmiin ole pääsykoetta. Muskaritunnilla tutustutaan musiikin maailmaan leikin, laulun, loruttelun, soiton, liikkumisen ja kuuntelun avulla. Tavoitteena on elämyksellinen musiikin kokeminen ja musiikista nauttiminen. Musiikkileikkikoulu kehittää mm. lapsen laulu- ja soittotaitoa, rytmitajua, kuuntelukykyä, keskittymiskykyä, sosiaalisia taitoja, musiikillista ilmaisua sekä luovuutta. Opetusmateriaaleina käytetään sekä uusia että perinteisiä lastenlauluja sekä monipuolisesti eri musiikkityylejä aina klassisesta musiikista kansanmusiikkiin. Kaikki soittimet ja muut muskarissa käytettävät välineet löytyvät valmiina muskarista. Oppilas tarvitsee mukaansa vain omat sisätossut. Leikkiryhmiä on tarjolla Keski-Pohjanmaan konservatorion opetuspisteissä Kokkolassa, Kannuksessa, Lohtajalla, Toholammilla ja Kaustisella.

Naperoryhmät 0-3 -vuotiaille

Naperoryhmät ovat perheen pienimmille, eli 0-3 vuotiaille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettuja musiikkileikkikouluryhmiä. Naperomuskarissa raotetaan ovea musiikin maailmaan laulaen, leikkien, loruillen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Toiminta tukee lapsen ja vanhemman myönteistä vuorovaikutusta elämysten kautta sekä kehittää motorisia, kielellisiä ja sosiaalisia taitoja. Naperomuskari kannustaa musisoimaan yhdessä myös kotona. Ryhmät muodostetaan ikäryhmittäin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 30 minuuttia kerrallaan. Naperoryhmiä on tarjolla Kokkolassa, Kannuksessa, Lohtajalla, Toholammilla ja Kaustisella. Kaikissa toimipisteissä on tarjolla sisarusryhmiä. Kokkolassa ja Kaustisella on tarjolla iltaryhmien lisäksi myös aamupäiväryhmiä.

Musiklekskola: lekgrupper och familjegrupper

Musiklekskolan är en målmedveten där barnen med hjälp av leken lär sig musik. Huvudmålsättningen är att väcka barnens intresse och kärlek till musik genom lyssnande och eget skapande. I musiklekskolan skapas kunskap och färdigheter för fortsatt musicerande och vi vänjer oss vid regelbundet övande. Barnen lär sig samtidigt att umgås i grupp och att vänta på sin egen tur. Under lektionerna sjunger vi nya och traditionella barnsånger, rör oss till musik, spelar olika melodi- och rytminstrument, lyssnar, leker och t.o.m. skapar egen musik.

Familjegrupper är till för barn i åldern 0-3 år och lekgrupper är till för barn i åldern 4-7 år. Barnen delas in gruppvis enligt ålder. I familjegrupper är undervisningen 30 minuter lång en gång i veckan och föräldrarna kommer till musiklekskolan med barnen. I lekgrupper är undervisningen 45 minuter en gång i veckan och barnen kommer till musiklekskolan ensamt utan föräldrarna. Mellersta Österbottens konservatorium erbjuder svenskspråkiga musiklekskolgrupper i sitt huvudanstalten i Karleby.

Soitinpaja

Soitinpaja on musiikista ja soitonopiskelusta kiinnostuneille ekaluokkalaisille suunnattu musiikkileikkikoulun jatke. Soitinpajassa tutustutaan laajasti erilaisiin soittimiin ja opetellaan eri soitinten alkeita (mm. kantele, nokkahuilu, ukulele ja tinapilli). Soitinpajassa tutustutaan myös musiikinteorian ja musiikinhistorian alkeisiin. Soitinpaja on tavoitteellista musiikin opetusta, jossa kehitetään laulu- ja soittotaitoa, rytmitajua, motorisia taitoja, keskittymiskykyä, kuuntelukykyä ja luovuutta. Työtapoina ovat musiikkileikkikoulusta tutut laulu, soitto, loruttelu, leikki, liikunta ja kuuntelu. Soitinpaja valmentaa musiikinopiskeluun ja tutustuttaa lapset konservatorion soitintarjontaan ja soitonopiskelun saloihin. Vuoden aikana soitinpajatunneilla käy eri soitinten soittajia vierailemassa ja tutustuttamassa oppilaita omiin soittimiinsa. Lisäksi teemme konserttikäyntejä ja esiinnymme itse mahdollisuuksien mukaan konserteissa. Soitinpajaan voi osallistua vaikka ei olisi ollut ennen mukana muskarissa. Soitinpajaan ei ole pääsykokeita vaan osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tunnit ovat 45 minuutin mittaisia ja pidetään kerran viikossa. Soitinpajoja järjestetään Kokkolassa, Kannuksessa ja Kaustisella. Kokkolassa lisäksi tarjolla ruotsinkielinen soitinpaja. Kaustisella soitinpaja on avoinna myös eskari-ikäisille.

Kitaramuskari

Kitaramuskari on suunnattu 4-7 -vuotiaille kitaransoitosta kiinnostuneille lapsille. Ryhmiin ei ole pääsykoetta ja osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kitaramuskarissa soittamiseen johdatetaan rytmiikan, laulun, leikin ja liikkeen avulla. Lisäksi oppilaita johdatetaan oikeaan soittotekniikkaan erilaisten motoristen harjoitusten avulla. Tunnilla kehitetään myös sävel- ja rytmitajua, tutustutaan musiikin peruselementteihin, harjoitellaan kuuntelemista, keskittymistä sekä kehitetään motorisia taitoja. Kitaramuskarissa käytetään materiaaleina mm. Hannu Annalan Kuvanuotteihin pohjautuvia menetelmiä ja materiaaleja. Oppimista tehostaa yhteistyö vanhempien kanssa sekä yksinkertaisten ja hauskojen harjoitusten tekeminen kotona. Kitaramuskarit pidetään Kokkolassa.

 

Lisätietoa musiikin varhaiskasvatuksesta sivulta www.vamory.fi