ESITTELY

 

Konservatorio on perustettu maakunnallisena musiikkiopistona 1966 Kokkolaan. Musiikkialan ammatillista koulutusta on järjestetty vuodesta 1983. Konservatorioiden nykyisen ammatillisen koulutustehtävän mukainen II asteen ammatillinen peruskoulutus (musiikkialan perustutkinto) käynnistyi ensimmäisten konservatorioiden joukossa jo vuonna 1995. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun konservatorion opistoasteen koulutus siirtyi 1999.

Strategiansa 2020 mukaisesti ”Alueellisena taideoppilaitoksena Keski-Pohjanmaan konservatorio antaa tavoitteellista, monipuolista eri tyylilajit kattavaa musiikin ja tanssin perusopetusta sekä musiikin ammattiopetusta. Tarjoamme kilpailukykyisen ja opiskelijalähtöisen oppimisympäristön, jossa hyödynnetään aktiivisesti yhteistyöverkostoja”.

Konservatorion toiminta perustuu lakiin ja asetukseen ammatillisesta koulutuksesta sekä taiteen perusopetuksesta.  Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Musiikin ja tanssin perusopetuksen toimialueen varsinaisia jäsenkuntia ja sivutoimipiste-paikkakuntia ovat vahvistetun koulutuksen järjestämisluvan mukaisesti päätoimipaikan Kokkolan (jossa kaupunginosina Kälviä, Lohtaja ja Ullava) lisäksi Toholampi, Kannus, Kruunupyy, Kaustinen, Veteli sekä Evijärvi. Konservatoriolla on myös oppilaspaikkasopimus Halsuan, Kalajoen (Himangan), Lestijärven sekä Perhon kanssa. Taiteen perusopetusta annetaan päätoimipaikan Kokkolan lisäksi kymmenen kunnan alueella noin sadan kilometrin säteellä ja n. 1600 eri ikäiselle nuorelle/aikuiselle. Konservatorio on toiminnallaan myös merkittävä työllistäjä; palkanmaksussa vuositasolla noin 200 henkilöä, joista säännöllisessä työsuhteessa noin 110 henkilöä.

Ammatillinen toisen asteen musiikkialan perustutkinnon koulutus tapahtuu Kokkolassa ja siihen hakeudutaan valtakunnallisesti. Opetusta annetaan klassisessa, pop/jazz- ja kansanmusiikissa sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaisille opiskelijoille. Uutena suuntautumisvaihtoehtona käynnistyi syksystä 2016 musiikintekijäkoulutus. Toisen asteen valtakunnallisena erityispiirteenä on yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kokkolan kaupungin kanssa toteutettava ammattilukiomalli. Yhteistyö Centria-ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistä ja muodostaa opiskelijan näkökulmasta tärkeän ja toimivan musiikin koulutusjatkumon.