Kansanmusiikki

Keski-Pohjanmaa tunnetaan Suomessa vahvana kansanmusiikin alueena, jossa on osattu ymmärtää ja vaalia rikasta kansanperinnettä. Esimerkiksi instrumentaalimusiikin eli pelimannimusiikin parista keskipohjalaista materiaalia löytyy aina 1700-luvulta saakka. Alueella tehdään merkittävää työtä kansanmusiikin tutkimuksen ja koulutuksen sektoreilla. Keski-Pohjanmaalla järjestetään erilaisia tapahtumia, jossa myös opiskelijat pääsevät tekemään itseään tunnetuksi suuremmallekin yleisölle. Näistä mittavin on Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit.

Kokkolassa voi opiskella kokonaisvaltaisesti kansanmusiikkia sisältävän opetussuunnitelman mukaisesti sekä Keski-Pohjanmaan konservatoriossa että Centria ammattikorkeakoulussa. Oppilaitosten välillä tehdään kiinteää yhteistyötä ja opiskelijat järjestävät yhdessä mm. jameja. Ostrobothnian Folk Orchestra (OFO) kokoaa kaikki kansanmusiikin opiskelijat yhteisen projektin alle vuosittain. Opetusta kehitetään myös yhteistyössä Kaustisen Kansanmusiikki-instituutin sekä kansanmusiikin ammattiyhtye Tallarin kanssa. Tallarin muusikot käyvät opettamassa konservatorion kansanmusiikin opiskelijoita. Laaja instrumenttiopettajakunta löytyy jo Keski-Pohjanmaalta, mutta opiskelijoilla on myös mahdollisuus matkustaa opettajan luo toiselle paikkakunnalle. Vierailevia opettajia konservatoriolla ovat olleet mm. Soila Sariola, Kirsi Ojala, Antti Paalanen, Eero Grundström, Petri Hakala, Ville Ojanen ja Tuomas Rounakari.

Opinnot sisältävät kaikille yhteisiä lukio-opintoja, musiikin ammatillisia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Musiikin ammatilliset opinnot ovat suurimmaksi osaksi kansanmusiikin sisältölähtöisiä. Opiskelijalla on kuitenkin mahdollisuus jakaa opintojaan kansanmusiikin, pop/jazz- ja klassisen musiikin välillä. Opinnoissa on runsaasti instrumenttiopintoja, yhtyetyöskentelyä sekä käytännön projekteja.

Musiikkialan perustutkinnossa opiskelija suorittaa toisen asteen muusikon tutkinnon. Hän voi toimia erilaisissa kansanmusiikin yhtyeissä ja produktioissa. Tutkinto antaa myös erinomaiset valmiudet hakeutua kansanmusiikin jatko-opintoihin.

Lisätietoja antaa kansanmusiikin lehtori Pasi Porvari pasi.porvari@kpkonsa.fi