Musiikintekijä

Musiikintekijän suuntautumisvaihtoehdossa opintojen painopistealue on musiikin luovassa tekemisessä eli säveltämisessä, sovittamisessa ja/tai laulunkirjoituksessa. Opinnot koostuvat kaikille yhteisten aineiden ja instrumenttiopintojen lisäksi syventävistä opinnoista musiikin tekemiseen painottuen. Opetuksesta vastaavat kokeneet alan ammattilaiset.

Musiikin tekemisen suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta kehittää taitojaan musiikillisen sisällön tuottamisessa. Opiskelija saa perusvalmiudet musiikin tekemisen käytänteisiin ja osaa hyödyntää niitä omassa luovassa työssään. Opiskelija osaa kirjoittaa kappaleita eri tarkoituksiin. Lisäksi opinnot antavat tukea myös oman osaamisen markkinointiin, verkostoitumiseen ja musiikin tekijänoikeuskysymyksiin. Opintojen eteneminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) avulla. Opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä esimerkiksi pop- musiikin, kansanmusiikin tai taidemusiikin säveltämiseen tai valita opintoja laaja-alaisesti eri tyylisuunnista.

Onko koulutus minua varten?

Koulutus on sinua varten jos olet kiinnostunut musiikin tekemisestä kokonaisvaltaisesti ja haluat kehittää ja syventää taitojasi edelleen. Kykenet työskentelemään itsenäisesti ja pitkäjänteisesti ja tunnet musiikin tekemisen sinulle läheiseksi itseilmaisun välineeksi.

Miksi juuri Kokkolaan?

  • Musiikintekijä -suuntautumisvaihtoehto on tarjolla musiikkialan perustutkinto -koulutuksessa ainoastaan Kokkolassa
  • Voit suuntautua opinnoissa omiin kiinnostuksen kohteisiin, esimerkiksi valitsemalla opintoja eri tyylilajien parista tai paneutumalla oman musiikin luomiseen ja esille tuomiseen sävellysopintojen ja oman opinnäytekonsertin tai levytyksen kautta
  • Opinnoissa mahdollisuus kansainväliseen vaihtojaksoon
  • Joustavat mahdollisuudet haluttaessa myös lukion suorittamiseen ammattitutkinnon ohella
  • Koulutuksesta vastaa osaava ja kokenut opettajakunta sekä huipputason vierailevat opettajat
  • Ilmapiiriltään rento ja inspiroiva oppimisympäristö

Musiikin toisen asteen ammatillinen koulutus (musiikkialan perustutkinto) antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joka mahdollistaa jatko-opintopaikan hakemisen esimerkiksi ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Musiikkialan perustutkinnon rinnalla voit suorittaa myös lukion.