Musiikin perustaso

Musiikin perustasolla opiskelevat pääsykokeiden kautta hyväksytyt oppilaat, joiden ensimmäinen opiskeluvuosi on aina ns. koevuosi. Opiskeluaika musiikin perustasolla on 6 vuotta tai alle 10 -vuotiaana aloittaneilla 15 vuoden ikään saakka. Oppimäärä koostuu instrumenttitaidoista, yhteismusisoinnista ja musiikin hahmotusaineista (ns. yleiset teoria-aineet). Oppilaalla tulee olla solistinen pääaine, minkä lisäksi oppilas osallistuu opetusohjelman mukaisten aineiden opetukseen sekä orkesterisoittoon, kuorolauluun tai yhteismusisointiin.

Oppiaineet etenevät vuosittain Taito 1 – 6 tasojen vaatimusten ja sisältöjen mukaisesti. Musiikin perustasolla todistuksen saamiseksi on suoritettava pääsääntöisesti 15 vuoden ikään mennessä seuraavat suoritukset:

  • pääaineessa perustaso Taito 1 - 6
  • musiikin avainten Taito 1 - 6
  • musiikin tuntemuksen kurssi
  • osallistuminen yhteismusisointiin

Pääaineen Taito-suorituksista on mahdollista suorittaa mm. asteikot, etydit, ohjelmisto ja prima vista oman opettajan kanssa oppilaan edistymisen myötä erillisinä osioina luokkatilanteessa.

Opintojen edistymistä seurataan jatkuvan arvioinnin periaatteella Taitotaulun arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaisesti. Tavoitteellinen opiskelu edellyttää opintojen etenemistä ja aktiivisuutta.

Koko lukuvuoden aikana tapahtuva edistyminen huomioidaan jatko-oikeutta päätettäessä.
Mikäli opinnot eivät kehityskeskusteluista ja mahdollisesta opintojen tehostamiskirjeestä huolimatta etene opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opinto-oikeus perua.

Esiintymiskokemuksen saamiseksi oppilaille tulee antaa riittävästi mahdollisuuksia musiikin esittämiseen ja kuuntelemiseen säännöllisesti toistuvissa oppilasilloissa sekä muissa musiikkitilaisuuksissa.

Konservatorio voi tarjota henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan yksilöllistettyä opetusta oppilaalle, joka ei rajoitteen, esim. sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi ei kykene kaikilta osin opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia ja oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta.

 

Rytmimusiikki

Rytmimusiikin perusopetuksessa voit opiskella muun muassa seuraavia instrumentteja: laulu, sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut, saksofoni, trumpetti, pasuuna. Viikottaiseen opetukseen kuuluu instrumenttitunti, yhtyetunti sekä musiikin avaimet -tunti. Opiskelun aikana tutustutaan esimerkiksi pop, rock, jazz, blues, soul ja funk -tyylilajeihin. Pääset myös perehtymään oman musiikin tekemiseen ja esiintymään säännöllisesti.