Musiikin perustaso

Musiikin perustasolla opiskelevat pääsykokeiden kautta hyväksytyt oppilaat, joiden ensimmäinen opiskeluvuosi on aina ns. koevuosi. Opiskeluaika musiikin perustasolla on 6 vuotta tai alle 10 -vuotiaana aloittaneilla 15 vuoden ikään saakka. Oppimäärä koostuu instrumenttitaidoista, yhteismusisoinnista ja musiikin hahmotusaineista (ns. yleiset teoria-aineet). Oppilaalla tulee olla solistinen pääaine, minkä lisäksi oppilas osallistuu opetusohjelman mukaisten aineiden opetukseen sekä orkesterisoittoon, kuorolauluun tai yhteismusisointiin.

Oppiaineet etenevät vuosittain Taito 1 – 6 tasojen vaatimusten ja sisältöjen mukaisesti. Musiikin perustasolla todistuksen saamiseksi on suoritettava pääsääntöisesti 15 vuoden ikään mennessä seuraavat suoritukset:

  • pääaineessa perustaso Taito 1 - 6
  • musiikin avainten Taito 1 - 6
  • musiikin tuntemuksen kurssi
  • osallistuminen yhteismusisointiin

Pääaineen Taito-suorituksista on mahdollista suorittaa mm. asteikot, etydit, ohjelmisto ja prima vista oman opettajan kanssa oppilaan edistymisen myötä erillisinä osioina luokkatilanteessa.

Opintojen edistymistä seurataan jatkuvan arvioinnin periaatteella Taitotaulun arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaisesti. Tavoitteellinen opiskelu edellyttää opintojen etenemistä ja aktiivisuutta.

Koko lukuvuoden aikana tapahtuva edistyminen huomioidaan jatko-oikeutta päätettäessä.
Mikäli opinnot eivät kehityskeskusteluista ja mahdollisesta opintojen tehostamiskirjeestä huolimatta etene opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opinto-oikeus perua.

Esiintymiskokemuksen saamiseksi oppilaille tulee antaa riittävästi mahdollisuuksia musiikin esittämiseen ja kuuntelemiseen säännöllisesti toistuvissa oppilasilloissa sekä muissa musiikkitilaisuuksissa.

Konservatorio voi tarjota henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan yksilöllistettyä opetusta oppilaalle, joka ei rajoitteen, esim. sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi ei kykene kaikilta osin opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia ja oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta.

Klassinen musiikki (vanha ops)

Musiikin perustasolla on mahdollisuus tavoitteelliseen musiikin harrastukseen. Oppilaalla on solistinen pääaine, laulu tai jokin soitin. Lisäksi oppilas osallistuu yleisten aineiden opetukseen (teoria ja säveltapailu, musiikin tuntemus) sekä yhteismusisointiin. Yhteismusisointia järjestetään jo opintojen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erilaisissa orkestereissa sekä kuoroissa. Pianonsoiton oppilaat harjoittelevat opintojensa edetessä säestämistehtäviä. Opintoihin sisältyy myös esiintymistä esim. oppilasilloissa tai soittajaisissa. Musiikin perustason oppiaineet jakautuvat vaikeusasteen mukaan tasosuorituksiin 1/3, 2/3 ja 3/3.

Musiikin perustasoon pyritään pääsykokeiden kautta, jotka järjestetään toukokuun aikana. Pääsykokeissa mitataan lapsen musikaalisuutta, soveltuvuutta ja motivoituneisuutta. Mikäli lapsi osaa soittaa, sisältyy pääsykokeeseen myös soittonäyte. Oppilas voidaan joskus valita ns. soitinvalmennukseen ennen varsinaiseen musiikkikouluun hyväksymistä. Tällöin oppilas saa ohjausta noin vuoden ajan ennen mahdollista siirtymistä musiikin perustason puolelle. Valmennusta tehdään joko yksilö- tai ryhmäopetuksena.

Musiikin perustason päättötodistus suoritetaan pääsääntöisesti 16 vuoden ikään mennessä. Musiikin perustason jälkeen voi jatkaa opintojaan musiikkiopisto tasolla kehityskeskustelun jälkeen.

Sopiva ikä instrumenttiopintojen aloittamiseen vaihtelee. Tässä joitakin yleisimpiä suosituksia. Huom! Nämä suositukset ovat vain ohjeellisia. Piano 5 v. - > Jousisoittimet 5 v.  - >  Lyömäsoittimet 8 v. - >  Puhaltimet 8 v. - >  Laulu n. 13 v. - >

Kansanmusiikki (vanha ops)

Kansanmusiikin perusopetukseen (konservatorion varsinaiseksi oppilaaksi) hakeudutaan kansanmusiikkipajan kautta. Lukuvuoden keväällä on mahdollista hakea soitto-oppilaaksi haluamaansa instrumenttiin. Soittimet, joihin on mahdollista hakea, varmistuvat haun aikaan, yleisimmät instrumentit ovat harmoni, kantele, nokkahuilu, viulu, haitari ja kitara.

Rytmimusiikki

Rytmimusiikin perusopetuksessa voit opiskella muun muassa seuraavia instrumentteja: laulu, sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut, saksofoni, trumpetti, pasuuna. Viikottaiseen opetukseen kuuluu instrumenttitunti, yhtyetunti sekä musiikin avaimet -tunti. Opiskelun aikana tutustutaan esimerkiksi pop, rock, jazz, blues, soul ja funk -tyylilajeihin. Pääset myös perehtymään oman musiikin tekemiseen ja esiintymään säännöllisesti.