Musiikkiopistotaso

Pääsyvaatimuksena musiikkiopistoon on musiikin perustason päättötodistus ja rehtorin kanssa käyty kehityskeskustelu. Erillistä pääsykoetta ei järjestetä. Musiikkiopistossa oppilas jatkaa soiton- tai laulunopintojaan sekä musiikin perusteiden opintoja suorittaen niistä I -tutkinnot. Yhteismusisoinnin harjoittaminen sisältyy edelleen keskeisenä opintoihin.
 
Musiikkiopiston oppimäärään kuuluvat opinnot suoritetaan neljän vuoden aikana. Opinnot antavat musiikillisia valmiuksia musiikin ammattiopintoihin. Musiikkiopinnoista on hyötyä monessa muussakin ammatissa, vaikkei musiikkialalle suuntautuisikaan. Harrastuksena se on monella tapaa kehittävä.