Muskaritoiminta

Muskariin ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen vapaina oleviin ryhmiin on avoinna elokuun loppuun asti osoitteessa kpkonsa.eepos.fi

 

Keski-Pohjanmaan konservatorion Kokkolan muskareiden lukujärjestys lv 2018-19:

Lukujärjestys >> lue tästä

Opettajana ma ja ti-illat ja ke-aamupäivä Veera Luomala
Opettajana ke ja to-illat ja pe-aamupäivä Minna Porthén

Kaustisen muskarit tiistaisin opettajana Vuokko Korva

Svenskspråkiga grupper Erna Westerlund

Kannuksen muskarit maanantaisin opettajana Heli Huuki

Toholammin muskarit ja soitinpaja avoimena musiikkitoimintana torstai-aamupäivisin. Ei erillistä ilmoittautumista! 

Leikkiryhmät 4-6 -vuotiaille

Musiikkileikkikoulun leikkiryhmät ovat ikäryhmien mukaan jaettuja musiikkileikkikouluryhmiä, jotka kokoontuvat kerran viikossa 45 minuutin ajan. Ryhmissä ollaan opettajan seurassa ilman vanhempaa. Ryhmien maksimi koko on 10 lasta, eikä ryhmiin ole pääsykoetta. Muskaritunnilla tutustutaan musiikin maailmaan leikin, laulun, loruttelun, soiton, liikkumisen ja kuuntelun avulla. Tavoitteena on elämyksellinen musiikin kokeminen ja musiikista nauttiminen. Musiikkileikkikoulu kehittää mm. lapsen laulu- ja soittotaitoa, rytmitajua, kuuntelukykyä, keskittymiskykyä, sosiaalisia taitoja, musiikillista ilmaisua sekä luovuutta. Opetusmateriaaleina käytetään sekä uusia että perinteisiä lastenlauluja sekä monipuolisesti eri musiikkityylejä aina klassisesta musiikista kansanmusiikkiin. Kaikki soittimet ja muut muskarissa käytettävät välineet löytyvät valmiina muskarista. Oppilas tarvitsee mukaansa vain omat sisätossut. Leikkiryhmiä on tarjolla Keski-Pohjanmaan konservatorion opetuspisteissä Kokkolassa, Kannuksessa, Lohtajalla, Toholammilla ja Kaustisella.

Naperoryhmät 0-3 -vuotiaille

Naperoryhmät ovat perheen pienimmille, eli 0-3 vuotiaille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettuja musiikkileikkikouluryhmiä. Naperomuskarissa raotetaan ovea musiikin maailmaan laulaen, leikkien, loruillen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Toiminta tukee lapsen ja vanhemman myönteistä vuorovaikutusta elämysten kautta sekä kehittää motorisia, kielellisiä ja sosiaalisia taitoja. Naperomuskari kannustaa musisoimaan yhdessä myös kotona. Ryhmät muodostetaan ikäryhmittäin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Naperoryhmiä on tarjolla Kokkolassa, Kannuksessa, Lohtajalla, Toholammilla ja Kaustisella. Kaikissa toimipisteissä on tarjolla sisarusryhmiä. Kokkolassa ja Kaustisella on tarjolla iltaryhmien lisäksi myös aamupäiväryhmiä.

Musiklekskola: lekgrupper och familjegrupper

Musiklekskolan är en målmedveten där barnen med hjälp av leken lär sig musik. Huvudmålsättningen är att väcka barnens intresse och kärlek till musik genom lyssnande och eget skapande. I musiklekskolan skapas kunskap och färdigheter för fortsatt musicerande och vi vänjer oss vid regelbundet övande. Barnen lär sig samtidigt att umgås i grupp och att vänta på sin egen tur. Under lektionerna sjunger vi nya och traditionella barnsånger, rör oss till musik, spelar olika melodi- och rytminstrument, lyssnar, leker och t.o.m. skapar egen musik.

Familjegrupper är till för barn i åldern 0-3 år och lekgrupper är till för barn i åldern 4-7 år. Barnen delas in gruppvis enligt ålder. I familjegrupper är undervisningen 45 minuter lång en gång i veckan och föräldrarna kommer till musiklekskolan med barnen. I lekgrupper är undervisningen 45 minuter en gång i veckan och barnen kommer till musiklekskolan ensamt utan föräldrarna. Mellersta Österbottens konservatorium erbjuder svenskspråkiga musiklekskolgrupper i sitt huvudanstalten i Karleby.

Soitinpaja

Soitinpaja on musiikista ja soitonopiskelusta kiinnostuneille 6-7-vuotiaille suunnattu musiikkileikkikoulun jatke. Soitinpajassa tutustutaan laajasti erilaisiin soittimiin ja opetellaan eri soitinten alkeita (mm. kantele, nokkahuilu, ukulele ja tinapilli). Soitinpajassa tutustutaan myös musiikinteorian ja musiikinhistorian alkeisiin. Soitinpaja on tavoitteellista musiikin opetusta, jossa kehitetään laulu- ja soittotaitoa, rytmitajua, motorisia taitoja, keskittymiskykyä, kuuntelukykyä ja luovuutta. Työtapoina ovat musiikkileikkikoulusta tutut laulu, soitto, loruttelu, leikki, liikunta ja kuuntelu. Soitinpaja valmentaa musiikinopiskeluun ja tutustuttaa lapset konservatorion soitintarjontaan ja soitonopiskelun saloihin. Vuoden aikana soitinpajatunneilla käy eri soitinten soittajia vierailemassa ja tutustuttamassa oppilaita omiin soittimiinsa. Lisäksi teemme konserttikäyntejä ja esiinnymme itse mahdollisuuksien mukaan konserteissa. Soitinpajaan voi osallistua vaikka ei olisi ollut ennen mukana muskarissa. Soitinpajaan ei ole pääsykokeita vaan osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tunnit ovat 45 minuutin mittaisia ja pidetään kerran viikossa. Soitinpajoja järjestetään Kokkolassa, Kannuksessa, Toholammilla ja Kaustisella. Kokkolassa lisäksi tarjolla ruotsinkielinen soitinpaja. Kaustisella soitinpaja on avoinna myös eskari-ikäisille.

Erityislasten ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille, erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän vanhemmilleen tai avustajalleen. Ryhmässä toimitaan soittaen, laulaen, lorutellen ja liikkuen. Musiikin maailmaan tutustuminen tapahtuu rauhassa ja turvallisesti ryhmän jäsenten tarpeet huomioiden. Musiikillisten elämysten lisäksi ryhmässä toimiminen kehittää niin sosiaalisia kuin motorisiakin taitoja. 

 

Lisätietoa musiikin varhaiskasvatuksesta sivulta www.vamory.fi