Muskaritoiminta

Muskariin ilmoittautuminen

Lukuvuosi 2020-2021

Ilmoittautuminen osoitteessa kpkonsa.eepos.fi 

Nykyisten muskarilaisten jatkoilmoittautuminen muskareihin ja soitinpajoihin 27.4. - 10.5.2020

Uusien muskarilaisten ja soitinpajalaisten ilmoittautuminen vapaille paikoille 18-31.5.2020

 

Keski-Pohjanmaan konservatorion muskareiden lukujärjestys lv 2020-21:

Kokkolan toimipiste:

Kokkolan toimipisteen lukujärjestys - muskarit

Maakunnat:

Kaustinen: muskarit kokoontuvat tiistaisin klo 16-19 välillä. Ryhmät ja kokoontumisajat tarkentuvat kun ilmoittautumismäärät nähdään.

Kannus: muskarit kokoontuvat keskiviikkoisin. Ryhmät ja kokoontumisajat tarkentuvat kun ilmoittautumismäärät nähdään.

Kokkolan toimipisteen soitinpajat lukujärjestys lv 2020-21

Kokkolan toimipisteen lukujärjestys - soitinpajat

 

Ryhmäkuvaukset:

 

Leikkiryhmät 3-6 -vuotiaille (lv. 2020-2021 vuosina 2017-2014 syntyneet)

Musiikkileikkikoulun leikkiryhmät ovat ikäryhmien mukaan jaettuja musiikkileikkikouluryhmiä, jotka kokoontuvat kerran viikossa 45 minuutin ajan. Ryhmissä ollaan opettajan seurassa ilman vanhempaa. Ryhmien maksimi koko on 10 lasta, eikä ryhmiin ole pääsykoetta. Muskaritunnilla tutustutaan musiikin maailmaan leikin, laulun, loruttelun, soiton, liikkumisen ja kuuntelun avulla. Tavoitteena on elämyksellinen musiikin kokeminen ja musiikista nauttiminen. Musiikkileikkikoulu kehittää mm. lapsen laulu- ja soittotaitoa, rytmitajua, kuuntelukykyä, keskittymiskykyä, sosiaalisia taitoja, musiikillista ilmaisua sekä luovuutta. Opetusmateriaaleina käytetään sekä uusia että perinteisiä lastenlauluja sekä monipuolisesti eri musiikkityylejä aina klassisesta musiikista kansanmusiikkiin. Kaikki soittimet ja muut muskarissa käytettävät välineet löytyvät valmiina muskarista. Oppilas tarvitsee mukaansa vain omat sisätossut. Leikkiryhmiä on tarjolla Keski-Pohjanmaan konservatorion opetuspisteissä Kokkolassa, Kannuksessa, Toholammilla ja Kaustisella. Leikkiryhmissä ei ole tarjolla erillistä sisarusryhmää, mutta eri-ikäiset sisarukset voi halutessaan ilmoittaa samaan ryhmään. 

Naperoryhmät 0-3 -vuotiaille (lv. 2020-2021 vuosina 2020-2017 syntyneet) 

Naperoryhmät ovat perheen pienimmille, eli 0-3 vuotiaille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettuja musiikkileikkikouluryhmiä. Naperomuskarissa raotetaan ovea musiikin maailmaan laulaen, leikkien, loruillen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Toiminta tukee lapsen ja vanhemman myönteistä vuorovaikutusta elämysten kautta sekä kehittää motorisia, kielellisiä ja sosiaalisia taitoja. Naperomuskari kannustaa musisoimaan yhdessä myös kotona. Ryhmät muodostetaan ikäryhmittäin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Naperoryhmiä on tarjolla Kokkolassa, Kannuksessa ja Kaustisella. Kaikissa toimipisteissä on tarjolla sisarusryhmiä. Kokkolassa on tarjolla iltaryhmien lisäksi myös aamupäiväryhmiä.

Erityislasten ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille, erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän vanhemmilleen tai avustajalleen. Ryhmässä toimitaan soittaen, laulaen, lorutellen ja liikkuen. Musiikin maailmaan tutustuminen tapahtuu rauhassa ja turvallisesti ryhmän jäsenten tarpeet huomioiden. Musiikillisten elämysten lisäksi ryhmässä toimiminen kehittää niin sosiaalisia kuin motorisiakin taitoja. 

 

Soitinpajat

Soitinpajat on vuosina 2014-2012 syntyneille lapsille tarkoitettuja ryhmiä, missä tutustutaan eri soittimiin ja soittamisen alkeisiin. Opetus on kokonaisvaltaista, oppijalähtöistä musiikkikasvatusta, missä hyödynnetään soiton lisäksi mm. aktiivista kuuntelua, laulua ja liikettä. Oppiminen tapahtuu oman kokeilun ja leikin kautta, ryhmässä on mahdollisuus oppia yhdessä ja muilta ryhmän jäseniltä. Pajoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä niihin osallistuminen edellytä aikaisempia musiikkiopintoja. Pajat on tarkoitettu ensisijaisesti niille lapsille, jotka vielä miettivät sopivaa soitinta itselle. Jos mieluisa soitin on jo löytynyt, suosittelemme osallistumista suoraan konservatorion pääsykokeisiin. Pajat on jaettu musiikkityylien ja soitinryhmien mukaan. Jokaiseen pajaan mahtuu pajasta riippuen 6-7 lasta. Pajat kokoontuvat lukuvuoden aikana 16 kertaa syksyllä ja 16 kertaa keväällä. Lukukausimaksu on 120€/kausi.

Valittavana on

RYTMIPAJAT, missä tutustutaan sähkökitaran, sähköbasson, rumpujen ja pianon soittoon, sekä lauluun rytmimusiikin osaston opettajien kanssa.

KAMUPAJA, missä tutustutaan kansansoittimista harmonikkaan, kanteleeseen, kitaraan, pianoon ja viuluun. Kamupajassa sukelletaan musiikin maailmaan mm. yhdessä soittaen, improten, laulaen sekä musiikin mukana liikkuen.

KLASARIPAJAT, mitkä on jaettu neljään eri pajaan instrumenttiryhmittäin:

JOUSISOITINPAJA (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso)

SOINTUPAJA (kitara, harmonikka, piano)

PUUPUHALLINPAJA (huilu, oboe, klarinetti, fagotti ja saksofoni)

VASKISOITINPAJA (trumpetti, käyrätorvi, pasuuna ja tuuba).

Klasaripajoissa opetus tapahtuu yhdessä varhaisiän musiikinopettajan (ensi lukuvuonna Veera Luomala), sekä eri instrumenttiopettajien kanssa. Lukuvuoden aikana tutustutaan kolmen-neljän viikon periodeissa vuoroin yhteen instrumenttiin ja vuoroin musisoidaan muskarin tapaan Veeran kanssa erilaisia rytmisoittimia, sekä melodia –ja harmoniasoittimia kuten laattasoittimia, kanteleita ja ukuleleja soittaen. Ryhmän omien soittimien lisäksi yhdessä opetellaan musiikin eri elementtejä ja käsitteitä monin eri tavoin.

 

Musiklekskola: lekgrupper och familjegrupper

Musiklekskolan är en målmedveten där barnen med hjälp av leken lär sig musik. Huvudmålsättningen är att väcka barnens intresse och kärlek till musik genom lyssnande och eget skapande. I musiklekskolan skapas kunskap och färdigheter för fortsatt musicerande och vi vänjer oss vid regelbundet övande. Barnen lär sig samtidigt att umgås i grupp och att vänta på sin egen tur. Under lektionerna sjunger vi nya och traditionella barnsånger, rör oss till musik, spelar olika melodi- och rytminstrument, lyssnar, leker och t.o.m. skapar egen musik.

Familjegrupper är till för barn i åldern 0-3 år och lekgrupper är till för barn i åldern 4-7 år. Barnen delas in gruppvis enligt ålder. I familjegrupper är undervisningen 45 minuter lång en gång i veckan och föräldrarna kommer till musiklekskolan med barnen. I lekgrupper är undervisningen 45 minuter en gång i veckan och barnen kommer till musiklekskolan ensamt utan föräldrarna. Mellersta Österbottens konservatorium erbjuder svenskspråkiga musiklekskolgrupper i sitt huvudanstalten i Karleby.

 

Lisätietoa musiikin varhaiskasvatuksesta sivulta www.vamory.fi