Muskaritoiminta

Muskaritoiminta

 

Lukuvuosi 2022-2023

 

Yhteydenotot muskariasioissa sähköpostitse

muskari@kpkonsa.fi

 

Opettajat

Minna Porthen

Leino Jylhänniemi 045-2645710 

Heli Huuki

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kpkonsa.fi

 

Ryhmäkuvaukset:

Leikkiryhmät 3-6 -vuotiaille (lv. 2022-2023 vuosina 2019-2016 syntyneet)

Musiikkileikkikoulun leikkiryhmät ovat ikäryhmien mukaan jaettuja musiikkileikkikouluryhmiä, jotka kokoontuvat kerran viikossa 45 minuutin ajan. Ryhmissä ollaan opettajan seurassa ilman vanhempaa. Ryhmien maksimi koko on 10 lasta, eikä ryhmiin ole pääsykoetta. Muskaritunnilla tutustutaan musiikin maailmaan leikin, laulun, loruttelun, soiton, liikkumisen ja kuuntelun avulla. Tavoitteena on elämyksellinen musiikin kokeminen ja musiikista nauttiminen. Musiikkileikkikoulu kehittää mm. lapsen laulu- ja soittotaitoa, rytmitajua, kuuntelukykyä, keskittymiskykyä, sosiaalisia taitoja, musiikillista ilmaisua sekä luovuutta. Opetusmateriaaleina käytetään sekä uusia että perinteisiä lastenlauluja sekä monipuolisesti eri musiikkityylejä aina klassisesta musiikista kansanmusiikkiin. Kaikki soittimet ja muut muskarissa käytettävät välineet löytyvät valmiina muskarista. Oppilas tarvitsee mukaansa vain omat sisätossut. Leikkiryhmiä on tarjolla Keski-Pohjanmaan konservatorion opetuspisteissä Kokkolassa, Kannuksessa, Toholammilla ja Kaustisella. Leikkiryhmissä ei ole tarjolla erillistä sisarusryhmää, mutta eri-ikäiset sisarukset voi halutessaan ilmoittaa samaan ryhmään. 

Naperoryhmät 0-3 -vuotiaille (lv. 2022-2023 vuosina 2022-2019 syntyneet) 

Naperoryhmät ovat perheen pienimmille, eli 0-3 vuotiaille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettuja musiikkileikkikouluryhmiä. Naperomuskarissa raotetaan ovea musiikin maailmaan laulaen, leikkien, loruillen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Toiminta tukee lapsen ja vanhemman myönteistä vuorovaikutusta elämysten kautta sekä kehittää motorisia, kielellisiä ja sosiaalisia taitoja. Naperomuskari kannustaa musisoimaan yhdessä myös kotona. Ryhmät muodostetaan ikäryhmittäin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Naperoryhmiä on tarjolla Kokkolassa, Kannuksessa ja Kaustisella. Kaikissa toimipisteissä on tarjolla sisarusryhmiä. Kokkolassa on tarjolla iltaryhmien lisäksi myös aamupäiväryhmiä.

Erityislasten ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisille, erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän vanhemmilleen tai avustajalleen. Ryhmässä toimitaan soittaen, laulaen, lorutellen ja liikkuen. Musiikin maailmaan tutustuminen tapahtuu rauhassa ja turvallisesti ryhmän jäsenten tarpeet huomioiden. Musiikillisten elämysten lisäksi ryhmässä toimiminen kehittää niin sosiaalisia kuin motorisiakin taitoja. 

Soitinpajat

Soitinpajat on vuosina eskarilaisille, sekä 1-2-luokkalaisille (lv. 22-23 v. 2016-2014 synt.) tarkoitettuja ryhmiä, missä tutustutaan eri soittimiin ja soittamisen alkeisiin. Opetus on kokonaisvaltaista, oppijalähtöistä musiikkikasvatusta, missä hyödynnetään soiton lisäksi mm. aktiivista kuuntelua, laulua ja liikettä. Oppiminen tapahtuu oman kokeilun ja leikin kautta, ryhmässä on mahdollisuus oppia yhdessä ja muilta ryhmän jäseniltä. Pajoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä niihin osallistuminen edellytä aikaisempia musiikkiopintoja. Pajat on tarkoitettu ensisijaisesti niille lapsille, jotka vielä miettivät sopivaa soitinta itselle. Jos mieluisa soitin on jo löytynyt, suosittelemme osallistumista suoraan konservatorion soitinsoveltuvuustesteihin. Pajat on jaettu musiikkityylien ja soitinryhmien mukaan. Rytmi -ja kamupajaan mahtuu 6-7 lasta, klasaripajoihin 12 lasta. Pajat kokoontuvat lukuvuoden aikana 16 kertaa syksyllä ja 17 kertaa keväällä. Lukukausimaksu on 125€/kausi.

Valittavana on

RYTMIPAJAT, missä tutustutaan sähkökitaran, sähköbasson, rumpujen ja pianon soittoon, sekä lauluun rytmimusiikin osaston opettajien kanssa.

KAMUPAJA, missä tutustutaan kansansoittimista harmonikkaan, kanteleeseen, kitaraan, pianoon ja viuluun. Kamupajassa sukelletaan musiikin maailmaan mm. yhdessä soittaen, improten, laulaen sekä musiikin mukana liikkuen.

KLASARIPAJAT, joissa tutustutaan eri soittimiin periodeittain:

JOUSISOITINPAJA (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso), SOINTUPAJA (piano, harmonikka, kitara, lyömäsoittimet), PUUPUHALLINPAJA (huilu, oboe, klarinetti, fagotti ja saksofoni), VASKISOITINPAJA (trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritoni ja tuuba)

Klasaripajoissa opetus tapahtuu yhdessä varhaisiän musiikinopettajan, sekä eri instrumenttiopettajien kanssa. Aiemmista vuosista poiketen tulevana lukuvuotena kaikki klasaripajalaiset tutustuvat kaikkiin eri instrumentteihin. Lukuvuoden aikana käydään vuoroin pienissä ryhmissä, kahden viikon periodeissa eri soitinryhmien pajoissa, joita vetää kyseisten instrumenttien opettajat, sekä vuoroin musisoidaan muskarin tapaan varhaisiän musiikinopettajan kanssa erilaisia rytmisoittimia, sekä melodia –ja harmoniasoittimia kuten laattasoittimia, kanteleita ja ukuleleja soittaen. Instrumenttikokeilujen lisäksi opetellaan yhdessä musiikin eri elementtejä ja käsitteitä monin eri tavoin.
 

Musiklekskola: lekgrupper och familjegrupper

Musiklekskolan är en målmedveten där barnen med hjälp av leken lär sig musik. Huvudmålsättningen är att väcka barnens intresse och kärlek till musik genom lyssnande och eget skapande. I musiklekskolan skapas kunskap och färdigheter för fortsatt musicerande och vi vänjer oss vid regelbundet övande. Barnen lär sig samtidigt att umgås i grupp och att vänta på sin egen tur. Under lektionerna sjunger vi nya och traditionella barnsånger, rör oss till musik, spelar olika melodi- och rytminstrument, lyssnar, leker och t.o.m. skapar egen musik.

Familjegrupper är till för barn i åldern 0-3 år och lekgrupper är till för barn i åldern 4-7 år. Barnen delas in gruppvis enligt ålder. I familjegrupper är undervisningen 45 minuter lång en gång i veckan och föräldrarna kommer till musiklekskolan med barnen. I lekgrupper är undervisningen 45 minuter en gång i veckan och barnen kommer till musiklekskolan ensamt utan föräldrarna. Mellersta Österbottens konservatorium erbjuder svenskspråkiga musiklekskolgrupper i sitt huvudanstalten i Karleby.

 

Uutuutena: "Masumuskari" - odottavien vanhempien musiikkiryhmä

Odottavien vanhempien musiikkiryhmässä lauletaan ja kuunnellaan yhdessä musiikkia, liikutaan ja rytmitellään musiikintahtiin ja luodaan näin itselle ja vauvalle omaa hyväntuulista musiikkimaailmaa. Osallistuaksesi sinulla ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa kokemusta musiikin tai laulun saralla. Mukaan yhteiselle ihmettelylle ovat tervetulleita myös molemmat vanhemmat. Tule mukaan jakamaan odotusta yhteisten musiikkituokioiden parissa!

Tarkempi ajankohta tarkentuu pian!  

 

Lisätietoa musiikin varhaiskasvatuksesta sivulta www.vamory.fi