Opinto-opas

YHTEYSTIEDOT

Katso yhteystiedot täältä > 

TOIMISTO

Avoinna ma-pe klo 9.00 – 15.00
Osoitteesi tai puhelinnumerosi muuttuessa muista ilmoittaa se suoraan Eepokseen tai toimistoon.

LUKUVUODEN TYÖSKENTELYAIKATAULU

Avaa lukuvuoden työpäivät >

OPPILASKONSERTIT – TALO SOI

Perusopetuksen ja konservatorion sekä Centria AMK:n ammatillisen koulutuksen oppilaat esiintyvät joka torstai klo 18.30 konservatorion salissa. Klo 19.30 musiikki jatkuu yläaulassa, teemana ”Myöhäisillan kamarimusiikki”. Tiistaisin klo 18.00 myös vapaamuotoinen Aula soi! yläaulassa. Opettajilta voi kysyä asiasta enemmän.

Jokaisen perusopetuksen oppilaan tulee säännöllisesti käydä myös kuulijana konservatorion järjestämissä konserteissa ja oppilasilloissa. Konservatorion ulkopuolisia tapahtumia kannattaa myös hyödyntää konserttikäyntien kartuttamisessa.

Seuraa aulan info-tv ruutua, konsertti-ilmoituksia sekä www.kpkonsa.fi ja facebook-sivuja

TASOSUORITUKSET

Perusopetuksen instrumentin tasosuorituksia kutsutaan uuden opetussuunnitelman myötä taidonnäytteiksi (Taito 1-10). Niissä suoritukset jakaantuvat useampiin pienempiin suorituksiin lukuvuoden aikana. Taidonnäytteet tehdään Talo Soi! -konserteissa, luokkakonserteissa tai taitokonserteissa. Musiikin avaimet sisältävät Avain 1-8 sekä musiikin tuntemuksen suoritukset. 

OPINTO-OHJAUS

Perusopetuksessa oma soiton/laulunopettaja toimii oppilaan ohjaajana ja tukena esim. musiikin avaimien ja yhteismusisoinnin suunnittelussa. Perusopintojen päättyessä kunkin oppilaan kanssa käydään keskustelu soitto/lauluharrastuksen tavoitteista ja jatkosuunnitelmista yhdessä opettajan ja apulaisrehtorin kanssa.

POISSAOLOT

Oppitunneilla tulee käydä säännöllisesti ja mahdollisista poissaoloista (sairaus, muu pätevä syy) tulee aina ilmoittaa etukäteen omalle opettajalle. Aiheettomat poissaolot voivat johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. Kolmen peräkkäisen ja ilmoittamattoman poissaolon voidaan katsoa tarkoittavan opintojen lopettamista.
Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen poissaolonsa vuoksi.

Oman opettajan sairastuessa oppilas osallistuu ensisijaisesti toisen instrumenttiopettajan ”kaveritunnille”. Pidempiaikaisissa opettajan sairaustapauksissa konservatorio järjestää sijaisen pääsääntöisesti omalle oppituntiajalle. Opettajan sairastumisesta johtuvasta poissaolosta toimisto pyrkii ilmoittamaan oppilaalle. Ryhmäaineiden oppilaille (esimerkiksi musiikin avaimet, leikkikoulu, orkesterit, kuorot) voidaan poissaoloista ilmoittaa vain, mikäli tieto saadaan riittävän ajoissa, muussa tapauksessa opetustilan ovessa on tuntiperuutus. Konservatorio on velvollinen järjestämään opetuksen sijaisjärjestelyin opettajan kahden poissaolokerran jälkeen per lukukausi.

INSTRUMENTTIOPINNOT JA KOTIHARJOITTELU

Instrumenttiopetuksen ydin on henkilökohtaisessa kontaktissa. Opetustilanteessa tarvitaan opettajan ja oppilaan kiinteää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Jokaiselle oppilaalle pyritään antamaan lukuvuoden aikana 35 opetuskertaa pois lukien lakisääteiset vapaapäivät (vappu, itsenäisyyspäivä jne.). Soittotunti ei aina tarkoita yksityistuntia, vaan voi mm. pedagogisista syistä johtuen olla myös ryhmäopetusta, musiikin kuuntelua ja konsertissa käynti.
On sanottu, että vähintään 90% soiton/laulun opiskelusta on oppilaan omaa harjoittelua ja 10% soitto/laulutunnilla käymistä. Soittamisessa ja laulamisessa on kysymys erittäin vaativasta motorisesta taidosta, jonka kehittymiseen tarvitaan jatkuvaa ja säännöllistä harjoittelua opettajan ohjeiden mukaisesti. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa ja nuoremmilla oppilailla tähän tarvitaan vanhempien tukea ja myös mukanaoloa tunneilla. Harjoittelusta muistuttaminen ja sopivien harjoitteluolosuhteiden turvaaminen ovat usein tarpeen myöhemminkin opintojen edetessä.

YHTEISMUSISOINTI

Yhteismusisoinnilla tarkoitetaan kamarimusiikkiryhmiä, orkestereita sekä lauluryhmiä ja kuoroja. Yhteismusisointi on olennainen osa musiikin opiskelua ja tärkeä elementti musiikin hahmotusaineiden ja instrumenttiopintojen lisäksi.

ORKESTERI- JA KUOROTOIMINTA

Konservatoriolla toimii lukuisia eri taitotasoisia orkestereita ja yhtyeitä sekä kaksi kuoroa eri ikäryhmille. Orkesterisoitinoppilaat osallistuvat kamarimusiikki-, yhtye- ja orkesteritoimintaan koko opintojensa ajan. Kitara- ja harmonikkaoppilaat osallistuvat oman instrumenttinsa kamarimusiikki- ja orkesteritoimintaan. Laulu- ja piano-oppilaat osallistuvat kuoro-, kamarimusiikki- , lasten Lied- tai Lied-toimintaan.

Oma soiton- /laulunopettaja ohjaa oppilaan sopivan yhteismusisoinnin pariin. Kuorojen toimintaan voi mahdollisuuksien mukaan osallistua minkä tahansa instrumentin oppilas.

SIVUINSTRUMENTTITOIVOMUKSET

Opetussuunnitelman mukaan pakollisia sivuinstrumentteja ei ole, mutta oppilaan saavutettua riittävät valmiudet pääaineessaan on mahdollista perustellusta syystä anoa vuodeksi kerrallaan oikeutta sivuaineen opiskeluun.

LAINASOITTIMET

Konservatorion oppilaat hankkivat pääsääntöisesti itse soittimensa viimeistään kolmantena opiskeluvuotenaan.
Konservatorion tarjoamien vuokrasoitinten määrä on rajallinen ja vuokrausmahdollisuus on tarkoitettu erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Kun harrastus vakiintuu, tulee opiskelijan pääsääntöisesti hankkia oma instrumentti, jotta uusi aloittaja saa aluksi käyttöön vuokrasoittimen.

Syksyllä kullekin lainasoittimelle määritellään yhdessä opettajan kanssa kuntoisuusluokka (0 – 5), jonka avulla seurataan vuosittain soittimen kuntoa ja kulumista.
Soittimelle tulee olla vakuutus, sen voi liittää esimerkiksi kotivakuutukseen. Jos soittimen kanssa sattuu vahinko ilmoita siitä välittömästi omalle soitonopettajalle ennen kuin yrität minkäänlaisia korjaustoimenpiteitä itse.


Jousisoittimien kohdalla esim. jousi on henkilökohtainen ja hankittava itse, jos sellaista ei ole soittimen mukana. Lainaaja vastaa itse kuluvien osien huollosta ja uusimisesta, kuten jousen jouhituksesta ja kielten uusimisesta. Puhallinsoitinten suukappaleet sekä puupuhaltimien kielet/lehdykät yms. on oppilaiden niinikään hankittava itse.
Huomioi että:
• Oma opettajasi neuvoo lainasoittimiin liittyvissä asioissa.
• Vahingon sattuessa lainaaja vastaa kustannuksista.
• Lainasoittimet palautetaan opettajalle. Erillisistä palautuskehotuksista peritään vuoden soitinvuokran hinta.

MUSIIKKIKIRJASTO

Konservatorion oma kirjasto/nuotisto neljännessä kerroksessa on avoinna: ma-pe klo 10 - 16

Kirjaston sääntöjä:
Lainausaika on 6 (kuusi) viikkoa, lukuun ottamatta äänitteitä ja käsikirjaston materiaalia joita ei lainata. Lainattua materiaalia ei saa antaa eteenpäin toiselle oppilaalle tai opettajalle. Palauta nuotit aina suoraan kirjastonhoitajalle, ei koskaan suoraan hyllyyn. Aukioloaikojen ulkopuolella kirjastolainat voi palauttaa kirjastovalvojan huoneen vieressä olevaan palautusluukkuun. Palautuskehotus lähetetään viikon kuluessa eräpäivästä. Toisen palautuskehotuksen mukana lähetetään myös myöhästymismaksu. Kaikki materiaali on palautettava kesän ajaksi kirjastoon.
Huolehdi lainamateriaalin siisteydestä, älä tee merkintöjä kynällä. Pidä myös hyllyt hyvässä järjestyksessä tarkastelemalla vain yhtä kansiota/mappia kerrallaan. Kirjastonhoitaja auttaa sinua oikean nuotin löytämisessä. Sellaiset nuottikirjat ja -vihkot, jotka ovat oppilaalla käytössä koko vuoden, on aiheellista ostaa omaan käyttöön musiikkiliikkeestä. Kirjaston sääntöjen rikkominen voi johtaa lainausoikeuden menettämiseen.

SOITINVAIHDOKSET

Pääinstrumentin vaihtaminen on mahdollista vain erityisen pakottavasta syystä. Asiasta on aina neuvoteltava opettajan ja apulaisrehtorin kanssa.

VÄLIVUOSI OPINNOISTA

Musiikin perustaso- ja musiikkiopisto - osastoilla ei voida pääsääntöisesti myöntää välivuotta opinnoista. Ammattikoulutuksessa välivuosi voidaan myöntää äitiysloman, asevelvollisuuden tai kansainvälisten musiikkiopintojen vuoksi.

VALOKOPIOINNISTA

Nuottien kopioimisen sijaan tulee ostaa alkuperäistä nuottimateriaalia!
Lukukausimaksu sisältää kopiomaksun, joka kattaa välttämättömät solistisen sekä kuoro- ja orkesteriopetuksen kopiot. Oma opettajasi hoitaa tämän kopioinnin. Muuta kopiointia varten on infosta ostettavissa kopiotunniste, joilla voi käyttää II kerroksen ja ala-aulan kopiokonetta.

PARKKIALUE

Konservatorion hyvin pienellä parkkipaikalla on pysäköinti mahdollista ainoastaan henkilökunnalle erillisellä pysäköintiluvalla. Ns. Hansa-talon pysäköintipaikat ovat myös konservatoriolaisten käytettävissä. Vältä ajamista sisäpihalle, jos et pysäköi autoa sinne! Huomioi myös pysäköintikielto Snellmaninkadun konservatorion puoleisella osuudella. Pitkänsillankadun puolelta on nopein reitti konservatorion pääaulaan.

PELASTAUTUMISSUUNNITELMA

Konservatoriolla on pelastautumissuunnitelma. Tutustu kussakin luokassa olevaan toimenpideohjeeseen esim. palohälytyksen varalta.

TIETOSUOJA

Konservatorion rekisteriselosteet:
Rekisterin ylläpitäjä Juha Kuurajärvi (juha.kuurajarvi@kpkonsa.fi),
Tietosuojavastaava Riitta Kokko (riitta.kokko@kpkonsa.fi)

LUKUKAUSIMAKSUT

Katso musiikin opintomaksut täältä >>