Opintomaksut

LUKUKAUSIMAKSUT 1.8.2019

Yhden maksumuistutuksen jälkeen maksamattomat oppilasmaksut / lukukausimaksut aiheuttavat automaattisesti opinto-oikeuden menettämisen. Opinto-oikeus tarkastetaan aina lukukausien taitteessa. Katso myös ohjeita vapaaoppilaspaikkojen hakemiseksi.

Musiikin perustaso

pääsoittimen perusmaksu aloittaville (30-45 min. edistyneisyyden perusteella) 200 €
pääsoittimen lisäopetuksesta pedagogisin perustein (45 min jälkeen, enintään 75 min saakka) 75 € /15 min
sivusoittimen perusmaksu 150 € /30 min
sivusoittimen lisäopetuksesta 75 € / 15 min

Syventävät opinnot

pääsoittimen perusmaksu (60 min.) 230 €
pääsoittimen lisäopetuksesta pedagogisin perustein (60 min jälkeen, enintään 75 min saakka) 75 € / 15 min
sivusoittimen perusmaksu 150 € / 30 min
sivusoittimen lisäopetuksesta 75 € / 15 min

Aikuisosasto

pääsoittimen perusmaksu (45 min) 310 €
lisäopetuksesta (45 min jälkeen, enintään 75 min saakka) 80 € / 15 min

Rytmimusiikki

pääsoittimen perusmaksu aloittaville (30-45 min. edistyneisyyden perusteella) 200 €
pääsoittimen lisäopetuksesta pedagogisin perustein (45 min jälkeen, enintään 75 min saakka) 75 €/15 min

Ryhmäopetus

Soitinvalmennusryhmä (ryhmäopetus / 45 min) 120 €
Muu ryhmäopetus - naperomuskari - muskarit 98 €
musiikkivalmennus – musiikin hahmotusaineet - kuorot/orkesterit ulkopuolisille 103 €

Mikäli oppilas osallistuu useampaan varhaiskasvatuksen ryhmäopetukseen, peritään jokaisesta ryhmästä oma lukukausimaksunsa. Oppilaitoksesta (esim. opettajan sairastuminen) johtuvat tuntien peruutukset hyvitetään lukukausimaksussa, jos peruutuksia on enemmän kuin 4 kpl /lukukausi.

Soitinvuokra

1-2 vuoden oppilaat aloitusvuosi 2018 ja 2019 soitinvuokra 75 €/vuosi
3-4 vuoden oppilaat aloitusvuosi 2015 ja 2016 soitinvuokra 125 €/vuosi
5-vuoden oppilaat aloitusvuosi 2015 tai aiemmin soitinvuokra 175 €/vuosi
Aloitusvuosi tarkoittaa opintojen aloittamista varsinaisella konservatorion musiikin perusopetuksen oppilaspaikalla. Porrastus ei koske seuraavia soittimia; tuuba, kontrabasso, fagotti, ksylofoni, marimba, vibrafoni.

Opintokirja/kirjaamismaksu

10 €

Vapaa osasto

Pääsoitin (30 opetuskertaa á 45 min.) 190 € / kk

Perhealennus

Perhealennuksia (sisaralennukset) ei ole.

Kunkin oppilaan pääaineen opetusaika, sivuaineet ja mahdollinen lisäopetusaika päätetään ennen syyskuun / tammikuun loppua, jolloin lokakuun / maaliskuun laskutus ajantasainen. Oppilaalta peritään koko lukukausimaksu, jos hän on käynyt kolmella oppitunnilla tai hän ei ole kirjallisesti perunut oppilaspaikkaansa syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukaudella tammikuun loppuun mennessä.
Oppilas, joka hyväksytään oppilaaksi lukukauden puolivälin jälkeen, maksaa puolet lukukausimaksusta.

Matrikkeliotteet

Matrikkeliotteet toimitetaan viikon toimitusajalla. Konservatorion oppilaille ote on maksuton.
Lopettaneiden oppilaiden matrikkeliote on maksullinen:
alle 10 v. sitten lopettaneet 10 €
yli 10 v. sitten lopettaneet 20 €.

Taitosuoritusmaksut

Konservatorion ulkopuolisilla (yksityisoppilaat) oppilailla on mahdollisuus suorittaa konservatorion lautakunnalle tasosuorituksia. Ennen suoritusta pöytäkirjassa tulee olla rehtorin tai apulaisrehtorin hyväksyntä ko. suoritukselle. Maksut ovat:
Taito 1 – 4 tasosuoritukset 100 €
Taito 5 – 10 tasosuoritukset 150 €
C ja B tasosuoritukset 250 €