Opintomaksut

LUKUKAUSIMAKSUT 1.8.2022

Konservatorion lukuvuosi jakaantuu syyslukukauteen (1.8-31.12) ja kevätlukukauteen (1.1-31.5.). Lukukausimaksut tulevat huoltajan Eepokseen merkitsemään sähköpostiosoitteeseen ennen viikkoa 42 (syysloma) ja ennen viikkoa 9 (talviloma).

Kunkin oppilaan pääaineen opetusaika, sivuaineet ja mahdollinen lisäopetusaika päätetään ennen syyskuun / tammikuun loppua, jolloin lokakuun / maaliskuun laskutus ajantasainen.

Oppilaalta peritään koko lukukausimaksu, jos hän on käynyt kolmella oppitunnilla tai hän ei ole kirjallisesti perunut oppilaspaikkaansa syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukaudella tammikuun loppuun mennessä.
Oppilas, joka hyväksytään oppilaaksi lukukauden puolivälin jälkeen, maksaa puolet lukukausimaksusta.

Yhden maksumuistutuksen jälkeen maksamattomat oppilasmaksut / lukukausimaksut aiheuttavat automaattisesti opinto-oikeuden menettämisen. Opinto-oikeus tarkastetaan aina lukukausien taitteessa. Perimme 5 euron huomautuskulun maksumuistutuksesta seuraavan lukukausimaksulaskutuksen yhteydessä. Katso myös ohjeita vapaaoppilaspaikkojen hakemiseksi.

Oppilaitoksesta (esim. opettajan sairastuminen) johtuvat tuntien peruutukset hyvitetään lukukausimaksussa, jos peruutuksia on enemmän kuin 4 kpl /lukukausi.

Musiikin perustaso

pääsoittimen perusmaksu aloittaville (30-45 min. edistyneisyyden perusteella) 210 €
pääsoittimen lisäopetuksesta pedagogisin perustein (45 min jälkeen, enintään 75 min saakka) 80 € /15 min
sivusoittimen perusmaksu 160 € /30 min
sivusoittimen lisäopetuksesta 80 € / 15 min

Syventävät opinnot

pääsoittimen perusmaksu (60 min.) 240 €
pääsoittimen lisäopetuksesta pedagogisin perustein (60 min jälkeen, enintään 75 min saakka) 80 € / 15 min
sivusoittimen perusmaksu 160 € / 30 min
sivusoittimen lisäopetuksesta 80 € / 15 min

Aikuisosasto (lukukauden alkaessa yli 18-vuotiaat)

pääsoittimen perusmaksu (45 min) 320 €
lisäopetuksesta (45 min jälkeen, enintään 75 min saakka) 80 € / 15 min

Ryhmäopetus

Soitinvalmennusryhmä (pienryhmäopetus 45 min) 125 €
Musiikkileikkikoulu 98 €
Musiikin hahmotusaineet - kuorot/orkesterit ilman opetuspaikkaa oleville 108 €
Soitinpajat 125 €

Mikäli oppilas osallistuu useampaan varhaiskasvatuksen ryhmäopetukseen, peritään jokaisesta ryhmästä oma lukukausimaksunsa.

Soitinvuokra

1-2 vuoden oppilaat, soitinvuokra 75 €/vuosi
3-4 vuoden oppilaat, soitinvuokra 125 €/vuosi
5-vuoden oppilaat tai sitä aiemmin aloittaneet, soitinvuokra 175 €/vuosi
Aloitusvuosi tarkoittaa opintojen aloittamista varsinaisella konservatorion musiikin perusopetuksen oppilaspaikalla. Porrastus ei koske seuraavia soittimia; tuuba, kontrabasso, fagotti, ksylofoni, marimba, vibrafoni.

Uuden aloittavan oppilaan kirjaamismaksu

10 €

Avoin osasto (ei konservatorion varsinaista oppilaspaikkaa)

Pääsoitin (30 opetuskertaa á 45 min.) 200 € / kk (laskutetaan lukukausittain)

Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteissa on viikon toimitusaika. Konservatorion oppilaille ote on maksuton.
Lopettaneiden oppilaiden opintosuoritusote on maksullinen:
alle 10 v. sitten lopettaneet 10 €
yli 10 v. sitten lopettaneet 20 €

Taitosuoritusmaksut

Konservatorion ulkopuolisilla oppilailla on erikseen sovittaessa mahdollisuus suorittaa konservatorion lautakunnalle tasosuorituksia. Ennen suoritusta pöytäkirjassa tulee olla rehtorin tai apulaisrehtorin hyväksyntä ko. suoritukselle.

Maksut ovat:
Taito 1 – 4 tasosuoritukset 100 €
Taito 5 – 10 tasosuoritukset 150 €
C ja B tasosuoritukset 250 €

Vapaaoppilaspaikat

Konservatorion oppilailla on mahdollisuus hakea koko- tai puolivapaata oppilaspaikkaa. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea vain varsinaisella oppilaspaikalla olevat oppilaat. Ohjeistus hakemiseen tiedotetaan vuosittain sähköpostitse. Hakuaika on syyskuun loppuun mennessä.