Balettiopisto

Balettiopisto 7-17 vuotiaat

Balettiopiston opetus on tavoitteellista taidetanssin opetusta 7-17 vuotiaille. Opetus on jaettu valmentavaan opetukseen, taiteen perusopetukseen ja Eriko-opetukseen. Opetuksen pääaine on klassinen baletti, ja sivuaine nykytanssi. Pää- ja sivuaineiden lisäksi opetusta annetaan myös muissa taidetanssin opintoja tukevissa aineissa. Opetustuntien pituus ja viikoittainen määrä kasvavat opintojen edetessä.

Valmentavat opinnot on tarkoitettu 7-9 vuotiaille lapsille. Opetuksen tarkoituksena on antaa hyvät tiedolliset ja taidolliset taidetanssin valmiudet tanssiopintojen aloittamiseen taiteen perusopetuksessa.

- BA alkeet (7v) 1 x 60 min/vko

- BA 1.lk (8v) 1 x 60 min/vko

- BA 2.lk (9v) 2 x 60 min/vko

Taiteen perusopinnot, laaja oppimäärä, (10v alkaen) koostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 opetustuntia, josta perusopintojen määrä on 800 ja syventävien opintojen määrä on 500 opetustuntia. Opetus tarjoaa mahdollisuuden harrastaa tanssia tavoitteellisesti, ja se antaa valmiudet hakeutua myöhemmin tanssin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. 

Perusopinnot:

- BA 3.lk (10v) 2 x 90 min/vko

- BA 4.lk (11v) 3 x 90 min/vko

- BA 5.-6.lk (12-13v) 3-5 x 90 min/vko

Syventävät opinnot:

- BA 7.-10.lk (14v alkaen) 4-5 x 90 min/vko

 

YLEISTÄ OPINNOISTA

PERUSOPINTOJEN LUOKAT 2-4. Baletin kieli on ranska, siksi opiskelemme keskeistä ranskankielistä tanssisanastoa oppituntien yhteydessä. Oppitunneilla tulee olla mukana pieni vihko, lyijykynä ja pyyhekumi, sillä kirjoitamme vuoden aikana liikesanastoa muistiin ja näin pääsemme luontevasti sisälle baletin kieleen.

3. LUOKAN TYTÖT aloittavat kärkitossuilla työskentelyn syyskauden alussa. Tossujen tulee olla juuri sopivan kokoiset, riittävän taipuisat ja nauhojen valmiiksi ommeltuina kun aloitamme kärkitossuilla työskentelyn. 

PERUSOPINTOJEN LUOKAT 4-6. Käytämme anatomian, tanssitiedon ja tanssin historian opiskelussa TANSSIOPPILAAN KIRJA nimistä oppikirjaa, jonka julkaisija on Opetushallitus. Kirjassa on noin 200 sivua ja sen hinta on ollut n.25€ + postituskulut. Kirjaa voi tilata Opetushallituksen myyntipalvelusta.

PERUSOPINTOJEN 6. LUOKAN OPPILAAT suorittavat perusopintojen päätteeksi tutkinnon.                          Oppilaille pidetään tutkintoinfo lukuvuoden alussa syyskuun aikana ja itse tutkinto ja sen eri osa-alueet suoritetaan kevätkaudella. Tutkinnon suorittamisen jälkeen oppilaat siirtyvät syventävien opintojen pariin opistoluokalle.

Tanssin laajan oppimäärän perusopintojen tutkinto, 6.luokka:

  • 1) tanssin historian esitelmä (kirjallinen ja suullinen)
  • 2) näyttötunnin suorittaminen raadille
  • 3) tanssinumeron esitys raadille
  • 4) vaaditun oppimäärän suorittaminen 

 

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPPILAAT suorittavat opintojensa päätteeksi päättötutkinnon, joka on samalla todistus koko taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän suorittamisesta. 

Tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot, päättötutkinto. 

  • 1) tanssin historian esitelmä (kirjallinen ja suullinen) 
  • 2) työpäiväkirja päättötyöprosessista
  • 3) näyttötunnin suorittaminen raadille
  • 4) päättötyönä tehty tanssinumero raadille
  • 5) Curriculum vitae, CV
  • 6) vaaditun oppimäärän suorittaminen

Tutkintojen suorittamisen jälkeen oppilas voi jatkaa harrastustaan normaalisti omalla tasollaan Eriko-opintoina tai halutessaan siirtyä aikuisopiskelijaksi aikuisten tunneille.