Opintomaksut

LUKUKAUSIMAKSUT 2022-2023

Opinnot maksetaan lukukausimaksuina, jotka laskutetaan oppilailta aina lukukauden alussa. Syksyn ja kevään maksut ovat keskenään samansuuruiset. Laskut lähetetään siihen s-postiosoitteeseen, jonka oppilas on antanut ilmoittautumisen yhteydessä.

Huom! yhden maksumuistutuksen jälkeen maksamattomat lukukausimaksut aiheuttavat automaattisesti opinto-oikeuden menettämisen. Opinto-oikeus tarkastetaan aina lukukausien taitteessa.

Luokkataso                     Viikkotunnit      Lukukausimaksut

Lastentanssi: 
Varhaisiän ryhmät 4-6v   1 x 45 min         166 €

Baletti:
alkeet                            1 x 60 min         206 €   *256 €

1.lk                               1 x 60 min         206 €   *256 €
2.lk                               2 x 60 min         315 €   *365 €
3.lk                               2 x 90 min         368 €   *418 €
4.lk                               3 x 90 min         430 €   *480 €
5.-10.lk      3 x 90 min + 1 x 45 min        450 € 

7.-10.lk       3 x 90 min + 2 x 45 min       510 € 
5.-10.lk       4 x 90 min + 1 x 45 min       520 €
7.-10.lk       4 x 90 min + 2 x 45 min       530 € 

7.-10.lk        5 x 90 min + 2 x 45 min      550 €

* mikäli kaikkien oman ikäluokan viikkotuntien lisäksi 1 x 75 min harrastetunti => + 50 €

Harrasteosasto:

Harrasteosasto (nykytanssi, baletti)
Lapset, nuoret, aikuiset      1 x 75 min     240 €
Lapset, nuoret, aikuiset      2 x 75 min     340 €
Lapset, nuoret, aikuiset      3 x 75 min     430 €

Mahdolliset tiiviskurssit, Ek-kurssit ja kesäkurssit hinnoitellaan erikseen ja näistä tiedotetaan kurssiesitteissä.

VAPAAOPPILASPAIKAT

Balettioppilailla on mahdollisuus hakea koko- tai puolivapaata oppilaspaikkaa. Paikkoja myönnetään 10%:lle Konservatorion oppilaista taloudellisin perustein. Hakemukset, joissa on huoltajien viimeinen vahvistettu verotodistus liitteenä, tulee toimittaa konservatorion toimistoon osoitteeseen: Pitkänsillankatu 16, 67100 Kokkola, 30.9.2022 mennessä. Vain ne hakemukset, joissa on verotodistukset ja todistukset veloista (velan määrä) liitteenä huomioidaan