Perusopinnot, balettikoulun I ja II taso

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOT

PERUSOPINNOT

Keski-Pohjanmaan konservatorion Balettiopisto antaa taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukaista tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää tanssin opetusta. Oppilaalla on mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti sekä kehittää taidollisia ja tiedollisia valmiuksia, joita tarvitaan mm. ammattiopinnoissa.

Taiteen perusopetuksen opinnot muodostuvat perusopinnoista (8-13v) ja syventävistä opinnoista (14-18v). Pääaine perus- ja syventävissä opinnoissa on klassinen baletti. Pääaineen lisäksi opiskellaan sivuaineena nykytanssia 6.luokalta alkaen (mahdollista aloittaa jo 5.luokalla).

Syys- ja kevätkauden aikana pidettävien sivuaineviikkojen aikana opiskellaan lisäksi karakteritanssia, tanssin historiaa, anatomiaa sekä muita tanssin opintoja tukevia aineita. Sivuaineviikot pidetään syysloman ja talviloman jälkeen. Huom! Sivuaineviikkojen aikana lukujärjestys saattaa poiketa normaalista balettiluokkien 2.-6. osalta.

Perusopintojen balettiluokat esiintyvät lukuvuoden aikana oppilasnäytöksissämme (Joulunäytös ja Kevätnäytös). Lisäksi lukuvuoden aikana saattaa olla muita esiintymisiä, joista tiedotetaan mukana oleville balettiluokille hyvissä ajoin etukäteen.

 

PERUSOPINNOT:

Balettikoulu I taso:        viikkotunnit:         

  • 1. luokka            1 x 60 min BA     
  • 2. luokka            2 x 60 min BA
  • 3. luokka            2 x 90 min BA

Balettikoulu II taso:       viikkotunnit:  

  • 4. luokka            3 x 90 min BA
  • 5. luokka            3 x 90 min BA (+ 1 x 90 min NY)
  • 6. luokka            3 x 90 min BA  +  1 x 90 min NY

 

PERUSOPINTOJEN LUOKAT 2-4. Baletin kieli on ranska, siksi opiskelemme keskeistä ranskankielistä tanssisanastoa oppituntien yhteydessä. Oppitunneilla tulee olla mukana pieni vihko, lyijykynä ja pyyhekumi, sillä kirjoitamme vuoden aikana liikesanastoa muistiin ja näin pääsemme luontevasti sisälle baletin kieleen.

3. LUOKAN TYTÖT aloittavat kärkitossuilla työskentelyn lokakuun ensimmäisellä oppitunnilla. Tossujen tulee olla juuri sopivan kokoiset, riittävän taipuisat ja nauhojen valmiiksi ommeltuina kun aloitamme kärkitossuilla työskentelyn.

PERUSOPINTOJEN LUOKAT 4-6. Käytämme anatomian, tanssitiedon ja tanssin historian opiskelussa TANSSIOPPILAAN KIRJA nimistä oppikirjaa, jonka julkaisija on Opetushallitus. Kirjassa on noin 200 sivua ja sen hinta on ollut n.25€ + postituskulut. Kirjaa voi tilata Opetushallituksen myyntipalvelusta.

PERUSOPINTOJEN 6. LUOKAN OPPILAAT suorittavat perusopintojen päätteeksi tutkinnon.                          Oppilaille pidetään tutkintoinfo lukuvuoden alussa syyskuun aikana ja itse tutkinto ja sen eri osa-alueet suoritetaan kevätkaudella. Tutkinnon suorittamisen jälkeen oppilaat siirtyvät syventävien opintojen pariin opistoluokalle (7.-10.lk).

Tanssin laajan oppimäärän perusopintojen tutkinto, 6.luokka:

  • 1) tanssin historian esitelmä (kirjallinen ja suullinen)
  • 2) näyttötunnin suorittaminen raadille
  • 3) tanssinumeron esitys raadille
  • 4) vaaditun oppimäärän suorittaminen