Syventävät opinnot, balettiopiston III taso

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPINNOT

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Keski-Pohjanmaan konservatorion Balettiopisto antaa taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukaista tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää tanssin opetusta. Oppilaalla on mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti sekä kehittää taidollisia ja tiedollisia valmiuksia, joita tarvitaan mm. ammattiopinnoissa.

Taiteen perusopetuksen opinnot muodostuvat perusopinnoista (8-13v) ja syventävistä opinnoista (14-18v). Pääaine perus- ja syventävissä opinnoissa on klassinen baletti ja sivuaine nykytanssi. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu sivuaineviikkojen aikana pidettävät karakteritunnit, tanssin historia, anatomia sekä muita tanssin opintoja tukevia aineita. Sivuaineviikot pidetään syysloman ja talviloman jälkeen. Huom! sivuaineviikkojen lukujärjestys saattaa hieman poiketa normaalista.

Syventävien opintojen oppilaat esiintyvät lukuvuoden aikana pidettävien Balettiopiston Joulunäytöksen ja Kevätnäytöksen lisäksi monissa muissa näytöksissä ja tilaisuuksissa. Oppilaita tiedotetaan hyvissä ajoin ennen tulevia esiintymisiä. Esiintymistoiminta on tärkeä osa tanssin opiskelua. Se avaa opiskelijoille elävän omakohtaisen kosketuksen niin tanssiin kuin koko taiteiden laajaan kenttään.

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT: (14-18 vuotiaat)  4 opintovuotta
Balettiopisto  III taso      viikkotunnit

  • 7.-10. luokka        4 x 90 min BA  +  2 x 45 min repertuaari  +  1 x 90 min NY

Syventävien opintojen viikkotuntien määrä on 4x 90min (BA) + 2 x 45min (repertuaari) + 1x 90min (NY). Opintomaksu muodostuu 5x 90min mukaan. Jos oppilaan ohjelmaan kuuluu kaikki 4 viikkotuntia (BA) on oppilaalla oikeus osallistua 2x 45 min repertuaaritunneille, joista ei tule erillistä maksua. Oppilaat, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan valita vähemmän viikkotunteja, voivat osallistua yhdelle repertuaaritunnille, jos viikkotunteja on vähintään 3x 90min. Muussa tapauksessa repertuaari ei kuulu mukaan.

 

PÄÄTTÖTUTKINTO Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opinnoissa oppilaat suorittavat tutkinnon perusopintojen päätteeksi (6.lk) ja päättötutkinnon syventävien opintojen (opisto) jälkeen. Syventävien opintojen päättötutkinto on samalla todistus koko taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän suorittamisesta.

Syventävien opintojen aikana opiskelija voi yrittää uudelleen perus-opintojen (6.lkn) tutkinnon suorittamista tai korottaa arvosanojaan seuraavan kevään tutkintojen yhteydessä. Päättötodistus annetaan vasta, kun kaikki opinnot ja tutkinnon osa-alueet on suoritettu.

Tutkintojen suorittamisen jälkeen oppilas voi jatkaa harrastustaan normaalisti omalla tasollaan (opistoluokalla) tai halutessaan siirtyä aikuisopiskelijaksi aikuisten tunneille.

 

Tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot, päättötutkinto 10.luokka:

  • 1) tanssin historian esitelmä (kirjallinen ja suullinen) (mahdollista tehdä jo 9.lk)
  • 2) työpäiväkirja päättötyöprosessista
  • 3) näyttötunnin suorittaminen raadille
  • 4) päättötyönä tehty tanssinumero raadille
  • 5) Curriculum vitae, CV
  • 6) vaaditun oppimäärän suorittaminen