Varhasiän opinnot, Lastentanssikoulu

Lastentanssikoulu (4-7–vuotiaat)

Lastentanssin tunneilla tutustutaan leikinomaisin keinoin tanssiin ja tanssin maailmaan lasten ikäkauteen sopivalla tavalla. Pääpaino lastentanssissa on luovassa ilmaisussa sekä tanssin ja liikkumisen ilossa. Tunneilla harjoitellaan erilaisia liikkeitä ja liikkumistapoja sekä luovaa itsensä ilmaisua omaa mielikuvitusta hyödyntäen. Tunnit sisältävät luovan aineksen lisäksi myös fyysis-motorisia harjoituksia. 

Satubalettitunneilla (4-6–vuotiaat) tutustumme baletinomaiseen tapaan liikkua ja esibalettiluokalla (7–vuotiaat) opettelemme jo klassisen baletin alkeita ja tanssitekniikkaa. Poikien (4-7v) tunneilla harjoitellaan akrobaattisia perustaitoja ja tutustutaan tanssin elementteihin kullekin ikätasolle sopivalla tavalla.

Lastentanssissa lapset oppivat toimimaan itsenäisesti, parin kanssa sekä ryhmässä. Tunnit kehittävät mm. koordinaatiota, oman kehon hallintaa, tilan ja musiikin hahmottamista sekä itsensä ilmaisua. Lastentanssin tavoitteena on saada lapsi innostumaan ja iloitsemaan liikkumisesta sekä luoda pohjaa myöhempiä tanssiopintoja varten kehittäen samalla koko ajan lapsen myönteistä minäkuvaa.

Lastentanssiryhmät esiintyvät lukuvuoden aikana oppilasnäytöksissämme (Joulunäytös ja Kevätnäytös).

Lastentanssin tunnit ovat kestoltaan 1 x 45min/vko ja ne pidetään lauantaisin klo.9-13 seuraavasti:

  • 09.00-09.45 satubaletti A (4v)
  • 09.45-10.30 satubaletti B (5v)
  • 10.30-11.15 satubaletti C (6v)
  • 11.15-12.00 esibaletti (7v)
  • 12.00-13.00 pojat (4-7v)