Yleistä opinnoista

Opinnoista

Keski-Pohjanmaan konservatorion tanssilinja tarjoaa monipuolista tanssin opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaan on mahdollista valita opintojensa laajuus ja tavoitteet, sillä opetusta annetaan sekä harrastetasolla että tavoitteellisemmin taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukaan. Opintojen intensiteetin voi kukin itse valita omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman turvin on mahdollisuus jaksottaa opintoja yksilöllisesti eri vuosille.

Tanssilinjan osastot

1. VARHAISIÄN OPINNOT. Lastentanssikoulu antaa valmistavaa opetusta 4-7 vuotiaille lapsille ennen siirtymistä tanssin perusopetuksen piiriin. Luokkatasoja on yhteensä neljä ja näillä useita rinnakkaisluokkia.
 • Satubalettiluokat (4-6v)
 • Esibaletti (7v)
 • Poikaryhmä

2. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAT OPINNOT. Opinnot muodostuvat perusopinnoista (8-13v) ja syventävistä opinnoista (14-18v). Pääaineen, klassisen baletin (BA) lisäksi opiskellaan nykytanssia (NY) ja karakteritanssia (KAR) sekä muita tanssin opiskelua täydentäviä aineita.

PERUSOPINNOT:
Balettikoulu I taso:  1.lk, 2.lk, 3.lk              
Balettikoulu II taso: 4.lk. 5.lk, 6.lk
 
SYVENTÄVÄT OPINNOT:
Balettiopisto III taso: 7.-10.lk
 

3. HARRASTEOPINNOT on jaettu teini- ja aikuisosastoon. Harrasteopinnoissa tarjolla on klassista balettia (BA) ja nykytanssia (NY).

Teiniosastolta (12-17v.) on mahdollista pyrkiä taiteen perusopetuksen tanssin laajojen opintojen pariin oman ikäluokan tunneille, tai siirtyä aikuisosastolle 17 vuotiaana.

Aikuisilla (18 v. ->) on mahdollista opiskella klassista balettia ja nykytanssia omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan.

Opetustunnit

1. VARHAISIÄN OPINNOT: (4-7 vuotiaat) 1-4 opintovuotta
Lastentanssikoulu     viikkotunnit
 • Satubaletti     1 x 45 min
 • Esibaletti        1 x 45 min
 • Poikaryhmä    1 x 45 min

2. TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ:

PERUSOPINNOT:  (8-13 vuotiaat)  6 opintovuotta
Balettikoulu  I taso   viikkotunnit
 • 1. luokka       1 x 60 min BA
 • 2. luokka       2 x 60 min BA
 • 3. luokka       2 x 90 min BA
Balettikoulu  II taso  viikkotunnit
 • 4. luokka        3 x 90 min BA
 • 5. luokka        3 x 90 min BA (+ valinnainen 1 x 90 min NY)
 • 6. luokka        3 x 90 min BA  + 1 x 90 min NY
SYVENTÄVÄT OPINNOT: (14-18 vuotiaat)  4 opintovuotta
Balettiopisto  III taso  viikkotunnit
 • 7.-10. luokka        4 x 90 min BA  +  1 x 90 min NY + 1 x 90 min REP

3. HARRASTEOPINNOT:

Teinit (12-17v) ja aikuiset (18v alk.)
 • 1 x 75 min BA
 • 1 x 75 min NY
 • 1 x 75 min BA  +  1 x 75 min NY

Tavoite

Opetuksen tavoitteena on luoda perustaa lasten ja nuorten kasvulle vastuullisiksi eheiksi aikuisiksi ja tarjota heille laaja monipuolinen näkemys tanssista ja siihen liittyvistä asioista. Tavoitteena on myös tukea oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja sekä ottaa huomioon oppilaan psyykkiset ja keholliset lähtökohdat yksilöllisesti. Opetus tarjoaa onnistumisen ja ilon kokemuksia ja mahdollistaa tanssiopintojen syventämisen aina ammattiin tähtäävään opiskeluun asti. Oppilaalla on mahdollisuus valita opintojensa laajuus ja tavoitteet harrasteopinnoista aina tanssin perusopintojen laajan oppimäärän syventäviin opintoihin ja päättötutkintoon asti.

Lomakkeet

Poissaolon korvaaminen hyvityslomake [pdf-tiedosto]

Tanssiesityksiä voi tilata

Tarjoamme viehättäviä lasten ja nuorten tanssiesityksiä erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Ohjelmassa on runsaasti eri pituisia ja monia eri tyylilajeja edustavia tanssiesityksiä. Järjestämme myös tilausnäytäntöjä. Esiintymistilaukset: baletti@kpkonsa.fi