Ajankohtaista

Koronan turvaohjeistus

Opetushallituksen korona-ohjeet

Voit tutustua opetushallituksen ajantasaiseen korona-ohjeistukseen oph.fi/korona sivulla.

Soiten korona-tiedote 26.2.2021

Lue Soiten tiedote 26.2.2021. "Soiten alue pysyy koronaviruksen perustasolla ja alueelliset suositukset ovat edelleen voimassa 15.3.2021 saakka."

Kannattaa aktiivisesti seurata Keski-Pohjanmaan alueen ajantasaisia ohjeita SOITEn koronasivuilta.

Korona-ohjeistus 9.2. - 1.3.2021

AVI:n uudet määräykset ovat voimassa 9.2. – 1.3.2021. Soiten suositukset ovat voimassa 9. – 28.2.2021. 

 1. Yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena
 2. PETU (2. aste) jatkuu ilman uusia rajoituksia
 3. Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa laajennettu kasvomaskisuositus
 4. Ryhmäopetuksessa noudatamme erityistä varovaisuutta, ryhmiä ei sekoiteta ja turvaetäisyyksistä pidetään erityistä huolta. ”Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.”

KORONA-OHJEISTUKSET 9.2. – 1.3.2021

Keski-Pohjanmaa siirtyi 13.1.2021 koronaviruksen perustasolle. Koska koronavirustilanne on valtakunnallisesti kuitenkin edelleen vakava, ei suosituksia ole merkittävästi lievennetty. Suositukset ovat voimassa sunnuntaihin 28.2.2021 saakka. https://korona.soite.fi/suositukset/

”Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.”

AVI:n määräykset 5.2.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmenentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 9.2.– 1.3.2021.

https://avi.fi/documents/25266232/55634482/LSSAVI-Tartuntatautilain58§päätös-14.1.2021.pdf/

OPH: Taiteen perusopetuksen järjestäminen 1.1.2021 alkaen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetuksen-jarjestaminen-112021-alkaen

 

Heikki Aho, rehtori
Pasi Ojala, apulaisrehtori

 

KÄYTÄNNÖN TIETOA OPETTAJILLE 2020-2021 (KORONAOHJEISTUS)

Jokainen opettaja tiedottaa omia oppilaitaan alla olevista käytänteistä
1. Kouluun ei saa tulla sairaana
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi jää opetustilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. Opetustilaa käyttänyt opettaja merkitsee tilan käyttökieltoon ja ilmoittaa asiasta vahtimestarille. Opetustila on uudelleen käytettävissä vasta desinfioinnin puhdistuksen jälkeen.
2. Riskiryhmään kuuluvat
Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.
3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Koulussa ja varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä.

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
 • Muiden kuin lasten sekä konsan henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään.
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Kukin kulkee opetustilaansa lyhintä mahdollista reittiä
 • Kullekin opetustilalle on määritelty enimmäishenkilömäärä

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

 • Sekä lapset että opettajat pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla konsan auloissa ja käytävillä. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tai desinfioidaan tämän jälkeen.

5. Siivous
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
Yhteiskäytössä olevien soitinten, näppäimistöjen, tablettien ym. käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä (pianon koskettimet).
Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

6. Jos konsalla todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Soiten koronneuvonnan puhelinro 06 828 7499. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kun palaa kouluun.

Lisää tietoa ja ohjeistusta löydät OPH:n sivuilta osoitteesta www.oph.fi -> kohdasta Pikalinkkejä -> Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja koronavirus –koontisivu -> kohdasta Uusimpia ohjeistuksia -> Ammatillisen koulutuksen järjestäminen 1.7.2020 sekä -> Taiteen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen.