Ajankohtaista

Koronan turvaohjeistus

Koronatiedote 30.11.2020

Soiten alueella 29.11.2020 annetut tarkennetut suositukset kokoontumisiin ja harrastuksiin tulevat voimaan heti ja ne ovat voimassa 21.12.2020 saakka. Ohjeita ja suosituksia tarkennetaan 2.12.2020. Soiten tiedote:
https://korona.soite.fi/keski-pohjanmaa-siirtyy-koronaepidemian-kiihtymisvaiheeseen/

Lainaus Soiten ohjeistuksesta: ” Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.” Eli jatkamme lähiopetusta normaalisti viranomaisohjeistukset ja -määräykset koko ajan huomioiden. Mikäli tilanteeseen tulee muutosta, siitä tiedotetaan välittömästi. Viestin lopussa korona-ohjeistukset opettajan käytännön tietoa oppaasta.

Syyslukukauden lopun esitysten (tanssi) ja konserttien osalta päätökset/ohjeistukset tehdään 2.12. saatavien tarkennettujen viranomaisohjeiden jälkeen.

Konservatorion uudet kangasmaskit ovat saapuneet. Konsan henkilökunta ja petu-oppilaat, käykää halutessanne kuittaamassa oma maskinne konsan infosta. Muistutamme vahvasta maskien käyttösuosituksesta yli 15-vuotiaille.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on koonnut Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden osalta kouluja ja oppilaitoksia koskevia yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia eri lähteistä. Avin lakimies Anna Sahavirta kertoo videoilla opetuksen järjestäjien ja koulujen keskeisimpiä vastuita ja velvollisuuksia poikkeusjärjestelyiden osalta sekä selkiyttää etä- ja koti-
opetuksen eroja. Esityksessä on myös vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sekä linkkejä lisätiedon saamiseen.

https://www.thinglink.com/card/1387333249193213954


Ystävällisin terveisin

Heikki Aho, rehtori
Pasi Ojala, apulaisrehtori


KÄYTÄNNÖN TIETOA OPETTAJILLE 2020-2021 (KORONAOHJEISTUS)

Jokainen opettaja tiedottaa omia oppilaitaan alla olevista käytänteistä
1. Kouluun ei saa tulla sairaana
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi jää opetustilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. Opetustilaa käyttänyt opettaja merkitsee tilan käyttökieltoon ja ilmoittaa asiasta vahtimestarille. Opetustila on uudelleen käytettävissä vasta desinfioinnin puhdistuksen jälkeen.
2. Riskiryhmään kuuluvat
Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.
3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Koulussa ja varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä.

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
 • Muiden kuin lasten sekä konsan henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään.
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Kukin kulkee opetustilaansa lyhintä mahdollista reittiä
 • Kullekin opetustilalle on määritelty enimmäishenkilömäärä

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

 • Sekä lapset että opettajat pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla konsan auloissa ja käytävillä. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tai desinfioidaan tämän jälkeen.

5. Siivous
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
Yhteiskäytössä olevien soitinten, näppäimistöjen, tablettien ym. käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä (pianon koskettimet).
Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

6. Jos konsalla todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Soiten koronneuvonnan puhelinro 06 828 7499. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kun palaa kouluun.

Lisää tietoa ja ohjeistusta löydät OPH:n sivuilta osoitteesta www.oph.fi -> kohdasta Pikalinkkejä -> Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja koronavirus –koontisivu -> kohdasta Uusimpia ohjeistuksia -> Ammatillisen koulutuksen järjestäminen 1.7.2020 sekä -> Taiteen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen.

KONSERVATORIOLLA NOUDATETAAN SYYSKAUDELLA 2020 TURVAOHJEISTUSTA

Lähiopetukseen palaaminen on lähtökohtana, ellei riskiryhmä- tai karanteenitilanne edellytä muuta. Näissä tapauksissa noudatetaan Opetushallituksen ohjetta, jonka mukaan taiteen perusopetusta voidaan toteuttaa tarvittaessa myös etäopetuksena. Opettaja konsultoi lähiesimiestään etäopetusta koskien.

Lähiopetukseen voi osallistua vain TÄYSIN oireettomana ja terveenä. Suosittelemme välttämään lähiopetukseen osallistumista myös, mikäli olet ollut kontaktissa korona-oireiseen henkilöön tai matkustanut ulkomailla. Karanteeniohjeistuksia tulee noudattaa. Tiedotathan matkasta opettajaasi ja pohtikaa yhdessä mahdollisuutta yksilötuntien etäopetukseen karanteeniaikana. Tilanteiden vaihdellessa on edelleen turvallisinta välttää tarpeetonta matkustamista.

 • Tehostetusta käsihygieniasta huolehditaan ja kädet pestään aina ennen tunteja.
 • Sisääntuloauloissa ja käytävillä on käsidesiä ja pintoja puhdistetaan tehostetusti.
 • Aikuisten välisiä ylimääräisiä kontakteja vältetään. Luokissa ovat pääsääntöisesti läsnä vain oppilaat ja opettaja.
 • Muistetaan aivastus- ja yskimishygienia: kertakäyttönenäliinaan tai hihaan.
 • Huomioidaan turvavälit (1-2 m) myös ryhmäopetuksessa.
 • Orkesterit, kuorot ja muskarit toteutetaan lähiopetuksena suositukset huomioiden.

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset yli 50 osallistujan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Päätökset ovat voimassa 1.9.-30.9.
AVI:n tiedote (22.9.2020)
AVI:en päätökset (24.8.)
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohje (1.6. alkaen)

Opetushallitus on laatinut ohjeen taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2020-2021.
Opetushallituksen ohje (päivitetty 7.8.)

Opetushallitus vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin osoitteessa info@oph.fi virka-aikana klo 8.00–16.00. Neuvonta on tarkoitettu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille, kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (4.8.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut sivuilleen vastauksia koronavirusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin ja tutustu Terveys ja hyvinvointilaitoksen (THL) sivuihin: THL:n verkkosivut ja THL Ajankohtaista koronaviruksesta

Aluehallintoviraston AVI:n viestintää on hyvä seurata aktiivisesti: AVI
AVI:n sivuilta löytyy myös vastauksia opetusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.