Ajankohtaista

Koronatiedote

TIEDOTE 5.5.2020 KLO 13.00

Valtioneuvoston 4.5.2020 päätösten ja suositusten perusteella ja OKM:n taiteen perusopetukseen sekä ammatilliseen koulutukseen liittyvän ohjeistuksen mukaan, siirtyy Keski-Pohjanmaan konservatorion opetus to 14. – ke 20.5. välillä soveltuvin osin lähiopetukseen.

”Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat velvoitteet ovat voimassa 13.5. asti, jonka jälkeen taiteen perusopetuksen tilat avataan lähiopetukselle. Taiteen perusopetuksen järjestäjät tulevat niitä koskevan lainsäädännön puitteissa itse päättämään etäopetuksen jatkamisesta ja lähiopetukseen siirtymisestä.” OKM 4.5.2020

1. Kevään opetus päättyy to 20.5. Kaikille oppilaille tulee antaa 18 opetuskertaa kevätlukukauden aikana. Osa oppilaista saa 18. opetuskerran jo viikon 20 aikana.

2. Suosittelemme, että viimeinen perusopetuksen opetuskerta to 14. – ke 20.5. välillä toteutetaan lähiopetuksena. Mikäli oppilaan tai perheen toiveena on etäyhteys, toteutetaan opetus etänä. Opettaja tiedottaa toimintatavoista jokaista oppilasta ja perhettä henkilökohtaisesti.

3. Ryhmäopetus, suosittelemme että:
  a. Musiikin ja tanssin varhaiskasvatus jatkuu etäopetuksella kevätlukukauden loppuun saakka.
  b. Tanssin perusopetus toteutetaan lähiopetuksella erillisen aikataulun mukaisesti. Opettajat tiedottavat ryhmiä.
  c. Musiikin hahmotusaineet toteutetaan etäyhteydellä ellei se ole esim. kuuntelutentin tms. perusteltua toteuttaa lähiopetuksena.
  d. Orkesterit, kuorot ja yhtyeet; pääsääntöisesti etäopetuksella, tarvittaessa lähiopetuksena

Ammatillinen koulutus:

”Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Koulutuksen järjestäjät päättävät itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään. Kesällä lähiopetus järjestetään väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.” OKM 4.5.2020

Opinto-ohjaaja Juhani Koivisto tiedottaa ja ohjeistaa musiikkialan perustutkinnon käytänteistä. Lähiopetus on opettajan ja opiskelijan harkinnan mukaan myös mahdollista. 25.- 29.5. on valmistuvien petulaisten striimattuja opinnäytekonsertteja yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän LIME-TV:n monikameratuotantona.

 

OKM ja THL ovat antaneet ohjeet turvallisiin järjestelyihin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Ohjeita sovelletaan soveltuvin osin myös taiteen perusopetuksessa.
Ohjeet: https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+järjestäjille+040520.pdf

Valtioneuvoston tiedote asiasta:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-suunnitelmasta-koronakriisin-hallinnan-hybridistrategiaksi-ja-rajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta

Tallenne valtioneuvoston tiedotustilaisuudesta. Taiteen perusopetus kohdassa 21:18:
https://www.youtube.com/watch?v=ti8gk9MK8Bg&list=PLbR0oH-F5gDWj9Z6AuIi3wi4bcN3tiZL4


Ystävällisin terveisin

Heikki Aho 
rehtori

Pasi Ojala
apulaisrehtori